Unique Human

Werken met de vier V's

Verbinding


Balans in geven & ontvangen
Wederzijdse afhankelijkheid
Onderling begrip
Samen delen
Jezelf kunnen zijn (echtheid)
Gezamenlijke veranwoordelijkheid''
Duidelijk & transparant
Feiten helder zichtbaar
Complimenten geven
Oprechte aandacht voor de ander
Geborgenheid
Geen ruimte voor een cynisch klimaat
Respectvol omgaan met elkaar
Intenties met elkaar delen


Veiligheid


Openheid & eerlijkheid
Oog hebben voor de details
Beloften nakomen
Trouw durven zijn
Aanspreekbaar zijn opgedrag
Vergevingsgezind blijven


Ruimte creëren, ervaren, krijgen, innemen
Recht doen aan de waarheid
Ontplooiing & creativiteit
Dynamiek
Vrij om goed te doen
Vrij om stappen te zetten 
Je verantwoordelijk weten


Vrijheid

Vertrouwen