Visie

Visie UniqueHumanBij UniqueHuman denken we vooral in mogelijkheden voor mensen met een beperking, licht verstandelijke beperking, ASS- of GGZ-problematiek. Vanwege omstandigheden in het verleden heb je niet altijd de mogelijkheid gekregen om jezelf te kunnen/mogen ontwikkelen.


We creëren een veilig en betrouwbaar leefklimaat, waarbij medezeggenschap en samenwerking van essentieel belang zijn. Dit omdat het welzijn en het geluk van onze client centraal staat.


Het blijven ontwikkelen en denken in mogelijkheden houdt ons scherp waardoor er (meer) ruimte is voor creativiteit en innovatieve ideeën ontstaan.


Unique Human levert een bijdrage aan het ontwikkelen van jouw talenten. Dit doen wij op basis van intensieve individuele begeleiding, op een positieve manier om de kans van slagen te vergroten. Kracht en verbinding